טל. 052-2652891
Image background
Image background
Image background

פיתוח מיומנויות אינטראקציה


יחסי הגומלין שלנו עם אנשים אחרים מעצבים את תפיסת העצמי שלנו ומשפיעים על יכולתנו להגיע להישגים במישור האישי והמקצועי. אנו מתנהלים בסביבתנו מתוך הרגל ותקשורת ספונטנית, המייצרים, לעיתים, דפוסי התנהגות אוטומטיים, שלא תמיד משרתים את מטרותינו. הבשורות הטובות הן, שניתן לשנות דפוסי תקשורת ולרכוש מיומנויות לאינטראקציה מודעת ומנוהלת. זה בדיוק האתגר הניצב בפנינו בפיתוח מיומנויות אינטראקציה ובשיפור התקשורת האישית. 

 
 • מה עושים בפיתוח מיומנויות אינטארקציה?


  בתהליך פיתוח מיומנויות אינטראקציה לומדים כיצד לנהל נכון את האינטראקציות החשובות לנו בחיים האישיים ובמרחב התעסוקתי. מתעמקים באני התקשורתי והחברתי שלנו, מזהים ומבינים מה גורם לנו לקצרים בתקשורת ולאינטראקציה לא מקדמת, ומשפרים את מיומנויות האינטראקציה שלנו, מתוך מודעות חדשה. 
   
 • הנושאים אותם נחקור

   

  • אינטראקציה מהי - מי אני? מי זולתי? מה קורה במפגש בינינו? חוויה והמשגה
  • זהות אישית ומקצועית והקשר ביניהן כמרכיב באינטראקציה


  • הזהות האישית שליאני עם עצמי - ניתוח מרכיבים ומקורות
  • תפיסת מציאות - התבוננות על מצבים שונים בסביבתי האישית והמקצועית


  • תוכן ותהליך באינטראקציה
  • תפקיד האינטראקציה ביחסים
  • סימולציות מתוך ה"כאן ועכשיו"
  • סימולציות מחיי היום-יום
    


     התהליך מתקיים באימון אישי, אחד על אחד, ו/או בקבוצה

   
 • לימוד תוך כדי תנועה והתנסות, הוא הדרך המיטבית לרכוש כלים מעשיים ויישומיים ולהגיע לתוצאות הלכה למעשה.